Dự Án Cá Cảnh

Thành lập một trại nuôi cá koi. Trại nằm ở tỉnh Vĩnh Long ở miền nam Việt Nam, và bao gồm các hệ thống mở, một hệ thống xếp loại cá, hỗ trợ chuyên nghiệp, và hỗ trợ tiếp thị cá.
Dự Án Cá Cảnh
Dự Án Cá Cảnh
Dự Án Cá Cảnh
Dự Án Cá Cảnh

Liên Hệ Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay!
Văn phòng

Văn phòng

ITB House
Tnuvot IZ

Hộp Thư Bưu Điện

Hộp Thư Bưu Điện

Moshav Haniel
HaGiv'a Street 19
Mã Zip: 42865-00

Điện thoại

Điện thoại

Đt: 972-9-8987034
972-9-8988319
Fax: 972-9-8985224