Dự Án Thủy Sản

Thiết lập một dự án nuôi 1,200 tấn cá rô Phi. Dự án bao gồm một hệ thống nuôi, một hệ thống khép kín để nuôi di truyền, các hệ thống bán hàng và làm mát, và các lồng nhiều cỡ, ở Lake Volta, Ghana.
Dự Án Thủy Sản
Dự Án Thủy Sản
Dự Án Thủy Sản

Liên Hệ Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay!
Văn phòng

Văn phòng

ITB House
Tnuvot IZ

Hộp Thư Bưu Điện

Hộp Thư Bưu Điện

Moshav Haniel
HaGiv'a Street 19
Mã Zip: 42865-00

Điện thoại

Điện thoại

Đt: 972-9-8987034
972-9-8988319
Fax: 972-9-8985224