Nhà Kính để Trồng Lá bằng Phương Pháp NFT

Phương Pháp NFT cho phép giảm tiêu thụ nước và sử dụng tối ưu phân bón. Ngoài ra, phương pháp này cho phép chúng tôi trồng các loại cây bất kể chất lượng của đất.
Nhà Kính để Trồng Lá bằng Phương Pháp NFT
Nhà Kính để Trồng Lá bằng Phương Pháp NFT
Nhà Kính để Trồng Lá bằng Phương Pháp NFT

Liên Hệ Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay!
Văn phòng

Văn phòng

ITB House
Tnuvot IZ

Hộp Thư Bưu Điện

Hộp Thư Bưu Điện

Moshav Haniel
HaGiv'a Street 19
Mã Zip: 42865-00

Điện thoại

Điện thoại

Đt: 972-9-8987034
972-9-8988319
Fax: 972-9-8985224