Thử Nghiệm Hạt Giống

Một nhà kính để thử nghiệm các loại hạt giống ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Nhà kính này được chia thành một số đơn vị có khí hậu có thể được quy định. Ngoài ra, các thử nghiệm chủng đã được thực hiện nhằm xác định các chủng giàu Lycopene. Tất cả các hạt giống đều được sản xuất tại Israel.
Thử Nghiệm Hạt Giống
Thử Nghiệm Hạt Giống
Thử Nghiệm Hạt Giống
Thử Nghiệm Hạt Giống

Liên Hệ Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay!
Văn phòng

Văn phòng

ITB House
Tnuvot IZ

Hộp Thư Bưu Điện

Hộp Thư Bưu Điện

Moshav Haniel
HaGiv'a Street 19
Mã Zip: 42865-00

Điện thoại

Điện thoại

Đt: 972-9-8987034
972-9-8988319
Fax: 972-9-8985224