Nhà Kính Biến Đổi Gien

Xây dựng một nhà kính biến đổi gien để nghiên cứu và cải thiện di truyền trong Viện Weitzmannsẽ được sử dụng bởi các nhà nghiên cứu và phát triển.
Nhà Kính Biến Đổi Gien
Nhà Kính Biến Đổi Gien
Nhà Kính Biến Đổi Gien
Nhà Kính Biến Đổi Gien
Nhà Kính Biến Đổi Gien

Liên Hệ Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay!
Văn phòng

Văn phòng

ITB House
Tnuvot IZ

Hộp Thư Bưu Điện

Hộp Thư Bưu Điện

Moshav Haniel
HaGiv'a Street 19
Mã Zip: 42865-00

Điện thoại

Điện thoại

Đt: 972-9-8987034
972-9-8988319
Fax: 972-9-8985224