Hỗ Trợ Chuyên Nghiệp

Kinh nghiệm và kiến thức tích lũy được bởi Dagan Automation và đội ngũ nhà nông học của hãng cho phép hãng tiếp tục hỗ trợ khách hàng cả sau khi việc lắp đặt dự án nông nghiệp đã hoàn tất. Việc hỗ trợ chuyên nghiệp có thể được cung cấp từ xa hoặc trực tiếp. Trong rất nhiều dự án nông nghiệp lớn và phức tạp, sẽ chỉ thích hợp nếu cắt cử một nhà nông học/nông gia/chuyên gia người sống tại khu vực dự án 24/7 và huấn luyện đội ngũ địa phương trong mọi khía cạnh khả dĩ của việc trồng hoa màu: Kiểm soát khí hậu, sinh lý học cây trồng (hoặc vật nuôi hoặc cá), bón phân và tưới nước, sâu bệnh, các giao diện vụ mùa hiện đại và tối ưu và nhiều nữa … nhằm tối ưu hóa tiềm năng công nghệ/sinh học của dự án, theo như kế hoạch kinh doanh. Địa điểm sau đó được nhà nông học trưởng và/hoặc chuyên gia liên quan của công ty tham quan, người này cùng với nhà nông học/nông gia sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề tiếp diễn.


Sau một thời gian, khách hàng có thể, theo ý mình và trong mọi trường hợp, công bố thâm niên nghề nghiệp của mình nhằm tự mình quản lý dự án một cách độc lập. Lúc đó Dagan Automation về Nông Nghiệp có thể cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ chuyên nghiệp qua các chuyến tham quan định trước hoặc thỉnh thoảng, khi thấy cần thiết.


Dù cách nào thì sự hỗ trợ chuyên nghiệp bổ sung cho các công đoạn hoạch định và lắp đặt và bảo đảm với khách hàng rằng Dagan Automation vẫn ở lại trong ngành nhiều năm sau khi lắp đặt thành công, như những khách hàng khắp thế giới của chúng tôi có thể chứng thực.

Liên Hệ Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay!
Văn phòng

Văn phòng

ITB House
Tnuvot IZ

Hộp Thư Bưu Điện

Hộp Thư Bưu Điện

Moshav Haniel
HaGiv'a Street 19
Mã Zip: 42865-00

Điện thoại

Điện thoại

Đt: 972-9-8987034
972-9-8988319
Fax: 972-9-8985224