Nghiên Cứu Tính Khả Thi và Chuẩn Bị một Kế Hoạch Kinh Doanh

Trong các dự án quy mô lớn bao gồm các nguồn lực tài chính lớn, điều cần thiết là phải có những bước nhằm giảm rủi ro trong việc Quản Lý Rủi Ro. Trước khi phân bổ các nguồn lực đáng kể, chúng ta phải thực hiện kiểm tra tỉ mỉ về động lực; một sự phân tích các yếu tố có tính ảnh hưởng và chịu ảnh hưởng của nó, các yếu tố sản xuất, môi trường sản xuất; mô phỏng sản xuất;và việc kiểm nghiệm các kịch bản kinh tế khả dĩ, tất cả nhằm nhận được một kết quả kinh tế thỏa đáng. Nằm trong dịch vụ khách hàng của mình,Dagan Automation đã phát triển một nền tảng chuyên nghiệp chi tiết bao gồm việc thu thập dữ liệu tỉ mỉ cho môi trường sản xuất và các điều kiện của nó, cũng như cho môi trường kinh doanh, tiếp thị và tài chính. Sau đó, một sự mô phỏng tất cả các yếu tố được thực hiện và nhiều kịch bản được kiểm nghiệm. Các giải pháp công nghệ phù hợp được kiểm nghiệm, trên cơ sở các kết quả mô phỏng, nhằm tối đa hóa sản lượng nông nghiệp bên trong môi trường cụ thể mà nó đã được kiểm nghiệm.Sau khi một môi trường sản xuất từ đó được so khớp với công nghệ phù hợp, chúng tôi bắt đầu việc hoạch định trên một lĩnh vực nông nghiệp hoặc nhiều lĩnh vực nông nghiệp khác nhau. Công đoạn tiếp theo là thử nghiệm tính khả thi của một dự án nông nghiệp bằng cách dùng các thông số kinh tế rõ ràng để gợi ý hoặc bác bỏ việc xây dựng nó, trên cơ sở dữ liệu thực từ môi trường liên quan của dự án. Một thử nghiệm tính khả thi thành công, thử nghiệm đã đi qua ngưỡng của thử nghiệm kinh tế sau cùng, có thể trở thành một kế hoạch kinh doanh mà có thể được nộp cho các thực thể tài chính và sau đó được thực thi thấu đáo trên địa điểm của khách hàng.

Liên Hệ Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay!
Văn phòng

Văn phòng

ITB House
Tnuvot IZ

Hộp Thư Bưu Điện

Hộp Thư Bưu Điện

Moshav Haniel
HaGiv'a Street 19
Mã Zip: 42865-00

Điện thoại

Điện thoại

Đt: 972-9-8987034
972-9-8988319
Fax: 972-9-8985224