Tư Vấn và Hoạch Định

Với hơn ba mươi ba năm kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp, cả ở Israel lẫn nước ngoài, Dagan Automation có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn và hoạch định trong hầu hết các lĩnh vực nông nghiệp ở Israel và nước ngoài. Dịch vụ tư vấn không chỉ tập trung vào các lĩnh vực kỹ thuật và kinh tế, mà còn vào lĩnh vực nông học ở mỗi giai đoạn của dự án. Dịch vụ tư vấn có thể cụ thể hoặc toàn diện và mở rộng.Rất nhiều khách hàng của Dagan Automation về Nông Nghiệp mà đã lắp đặt các hệ thống của công ty vẫn duy trì việc giao tiếp thường xuyên với đội ngũ chúng tôi và thường tìm kiếm lời khuyên và tư vấn cho mọi nhu cầu hoặc quyết định về việc phát triển phân khúc và việc mở rộng dự án.


Việc hoạch định một dự án, từ giai đoạn khái niệm đến khi lắp đặt thành công, đòi hỏi kiến thức chuyên môn trong một loạt lĩnh vực khoa học, chuyên nghiệp, kỹ thuật và công nghệ. Việc hoạch định thành công một dự án nông nghiệp đòi hỏi sự kiểm nghiệm khoa học rất nhiều yếu tố mà sự thành công của doanh nghiệp có thể phụ thuộc vào: Thành phần vật lý và hóa học của đất và nước, các điều kiện thời tiết, môi trường kinh doanh, hạ tầng cơ sở dân sự, năng lượng, các thị trường, sự đầy đủ của kiến thức kỹ thuật và nghề nghiệp của nông gia liên quan đến công nghệ được đòi hỏi v.v. Việc hoạch định tốt đòi hỏi chuyên môn và kiến thức trong rất nhiều lĩnh vực để có thể thiết kế ra tình huống hiện hữu, xác định tình huống lý tưởng, và miêu tả con đường giữa các tình huống hiện hữu và lý tưởng. Dagan Automation kỹ lưỡng trong khi hoạch định tỉ mỉ và tối ưu trùng khớp với mục tiêu của khách hàng, vì trong hầu hết trường hợp, chính công ty được yêu cầu đưa kế hoạch vào hành động và cung cấp các chuyên gia để thực hiện dự án cho đến khi khách hàng có thể tự mình lãnh nhận. Một khách hàng tự bắt đầu như vậy, có thể yêu cầu các dịch vụ tư vấn không thường xuyên và tìm được người đồng cảm.

Liên Hệ Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay!
Văn phòng

Văn phòng

ITB House
Tnuvot IZ

Hộp Thư Bưu Điện

Hộp Thư Bưu Điện

Moshav Haniel
HaGiv'a Street 19
Mã Zip: 42865-00

Điện thoại

Điện thoại

Đt: 972-9-8987034
972-9-8988319
Fax: 972-9-8985224