Các Hệ Thống Chiếu Sáng Được Điều Khiển

Các hệ thống ánh sáng quang hợp để trồng hoa và rau sử dụng các bóng đèn natri cao áp (HPS).
Các hệ thống ánh sáng quang hợp để trồng lá.

Các hệ thống thắp sáng ấp trứng cho các trang trại và nhiều loại hoa màu, bằng nhiều màu khác nhau để có cảm ứng.
Các hệ thống thắp sáng cho máy ấp trứng, gia súc và nhà kính, bao gồm thắp sáng để định hướng.

Liên Hệ Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay!
Văn phòng

Văn phòng

ITB House
Tnuvot IZ

Hộp Thư Bưu Điện

Hộp Thư Bưu Điện

Moshav Haniel
HaGiv'a Street 19
Mã Zip: 42865-00

Điện thoại

Điện thoại

Đt: 972-9-8987034
972-9-8988319
Fax: 972-9-8985224