Các Hệ Thống Điện và Kiểm Soát Khí Hậu

Các bảng điện mọi cỡ và tiêu chuẩn làm việc và an toàn.
Một hệ thống điện chống thấm được điều khiển điện toán để vận hành nhà kính, chịu trách nhiệm về tất cả các quy trình làm việc bắt buộc bao gồm việc lắp đặt điện cho tất cả người tiêu dùng.

Một bảng điện bao gồm một bộ điều khiển điện toán hóa để lập trình các quy trình làm việc tự động hóa.
Một trạm khí tượng để đo lường các điều kiện môi trường cho mục đích kiểm soát khí hậu trong các cấu trúc và cho mục đích bảo vệ.

Liên Hệ Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay!
Văn phòng

Văn phòng

ITB House
Tnuvot IZ

Hộp Thư Bưu Điện

Hộp Thư Bưu Điện

Moshav Haniel
HaGiv'a Street 19
Mã Zip: 42865-00

Điện thoại

Điện thoại

Đt: 972-9-8987034
972-9-8988319
Fax: 972-9-8985224