Các Hệ Thống Đun Nóng và Làm Mát

Một hệ thống đun nóng qua các ống dẫn nước, một ống dẫn để làm ấm cây, các ống dẫn đun nóng cho các ống cống và tường, một mành phản xạ nhiệt để tiết kiệm năng lượng, và một tấm làm mát.
Các quạt hút để thông gió cưỡng chế, để hoạt động với một tấm làm mát hoặc màn che.
Một hệ thống đun nóng qua các ống dẫn nước nóng, bao gồm một mành nhiệt phản xạ để tiết kiệm năng lượng và kiểm soát các mức độ bức xạ.

Một nhà kính bao phủ polyethylene bao gồm một hệ thống tự động hóa cho các màn che bên và màn che mái, cho mọi chiều dài, theo nhu cầu của khách hàng.

Một hệ thống sưởi không gian qua không khí nóng, qua một thùng chính và các thùng phụ.
Một hệ thống đun nóng nước trung tâm để cung cấp nước theo cách có điều khiển (số lượng, nhiệt độ, áp suất) đến các ống dẫn cấp nhiệt trong các cấu trúc (nhà kính, trại gà, v.v.).

Một hệ thống lưu thông không khí để đồng nhất hóa nhiệt độ và độ ẩm xuyên suốt một lượng hoạt động nào đó.
Một hồ chứa nước bao gồm một hệ thống tăng áp có kiểm soát cho các mục đích dự phòng cho cả nhà kính lẫn các cơ sở gia súc.

Liên Hệ Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay!
Văn phòng

Văn phòng

ITB House
Tnuvot IZ

Hộp Thư Bưu Điện

Hộp Thư Bưu Điện

Moshav Haniel
HaGiv'a Street 19
Mã Zip: 42865-00

Điện thoại

Điện thoại

Đt: 972-9-8987034
972-9-8988319
Fax: 972-9-8985224