Thuốc Trừ Sâu, Nước và các Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

Một hệ thống tăng áp được điều khiển để tưới và bón phân cho một số miếng đất khác nhau cùng lúc; cung cấp khả năng làm việc đối mặt một đường hạ tầng cơ sở hoặc một bồn lưu trữ.

Từ một hệ thống tưới tiêu và bón phân được điện toán hóa đến những ứng dụng nhỏ hơn như nghiên cứu và các đơn vị đất giới hạn.

Một hệ thống tăng áp và ức chế cháy tự động hóa lấy nước từ các hồ chứa. Một hệ thống xịt thuốc trừ sâu tự động hóa kết hợp với một hệ thống lưu thông không khí cho mục đích kiểm soát sâu bệnh và bón phân. 

Một hệ thống tưới tiêu được điều khiển và năng động sử dụng “Tưới bùng nổ” khi đang chuyển động, bao gồm một hệ thống bón phân và khả năng tích hợp một hệ thống xịt thuốc trừ sâu.

Liên Hệ Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay!
Văn phòng

Văn phòng

ITB House
Tnuvot IZ

Hộp Thư Bưu Điện

Hộp Thư Bưu Điện

Moshav Haniel
HaGiv'a Street 19
Mã Zip: 42865-00

Điện thoại

Điện thoại

Đt: 972-9-8987034
972-9-8988319
Fax: 972-9-8985224