Hợp Tác với các Công Ty Chuyên Nghiệp và Khởi Nghiệp

RỄ – Các hệ thống làm nóng và làm nguội rễ.
LEDTECH – Các hệ thống thắp sáng được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
FARM-TECH – Các hệ thống canh tác thẳng đứng với lá và mầm cực nhỏ.

Hợp Tác với các Công Ty Chuyên Nghiệp và Khởi Nghiệp

Liên Hệ Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay!
Văn phòng

Văn phòng

ITB House
Tnuvot IZ

Hộp Thư Bưu Điện

Hộp Thư Bưu Điện

Moshav Haniel
HaGiv'a Street 19
Mã Zip: 42865-00

Điện thoại

Điện thoại

Đt: 972-9-8987034
972-9-8988319
Fax: 972-9-8985224