Các Hệ Thống Nông Nghiệp Tiên Tiến

Aquaponics, một hệ thống canh tác kết hợp cá và cây, cho phép giảm sử dụng phân bón và thân thiện với môi trường.
Canh tác thẳng đứng, phương án tận dụng các khoảng không gian ở các khu vực khó canh tác, theo đó có thể gia tăng và thậm chí gấp ba hoa lợi của các vụ mùa lá xanh.

Liên Hệ Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay!
Văn phòng

Văn phòng

ITB House
Tnuvot IZ

Hộp Thư Bưu Điện

Hộp Thư Bưu Điện

Moshav Haniel
HaGiv'a Street 19
Mã Zip: 42865-00

Điện thoại

Điện thoại

Đt: 972-9-8987034
972-9-8988319
Fax: 972-9-8985224