Vườn Ươm Cây

Vườn ươm trồng cây cảnh 
Vườn ươm để trồng cây ăn trái 
Một vườn ươm với phòng điều chỉnh thời tiết (dùng bóng tối)
Cấy ghép – Giâm cành cấy ghép 

 

 

Liên Hệ Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay!
Văn phòng

Văn phòng

ITB House
Tnuvot IZ

Hộp Thư Bưu Điện

Hộp Thư Bưu Điện

Moshav Haniel
HaGiv'a Street 19
Mã Zip: 42865-00

Điện thoại

Điện thoại

Đt: 972-9-8987034
972-9-8988319
Fax: 972-9-8985224