Nuôi trồng thủy sản

Thành lập các hệ thống nuôi cá ăn được, bao gồm nhiều phương pháp: Các lồng nuôi cá trong các hồ chứa nước ngọt và nuôi cá ngoài biển khơi, các hệ thống siêu chuyên sâu để nuôi cá, trại cá trong các hệ thống mở.

 

 

Liên Hệ Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay!
Văn phòng

Văn phòng

ITB House
Tnuvot IZ

Hộp Thư Bưu Điện

Hộp Thư Bưu Điện

Moshav Haniel
HaGiv'a Street 19
Mã Zip: 42865-00

Điện thoại

Điện thoại

Đt: 972-9-8987034
972-9-8988319
Fax: 972-9-8985224