Các Trại Gia Cầm

Xây dựng các trại gia cầm tích hợp:
Một chuồng có kiểm soát được đóng lại bằng các tấm – Kiểm soát với lưu thông bắt buộc (cho các vùng lạnh)
Một chuồng có kiểm soát với hệ thống màn che cách ly (cho các vùng ấm hơn)
Các chuồng vỗ béo, chăn nuôi và ấp trứng, bao gồm các trung tâm thức ăn và lò mổ.
Cỡ cấu trúc: 12, 14, 16m (theo yêu cầu của khách hàng).


Liên Hệ Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay!
Văn phòng

Văn phòng

ITB House
Tnuvot IZ

Hộp Thư Bưu Điện

Hộp Thư Bưu Điện

Moshav Haniel
HaGiv'a Street 19
Mã Zip: 42865-00

Điện thoại

Điện thoại

Đt: 972-9-8987034
972-9-8988319
Fax: 972-9-8985224