Nghiên Cứu, Phát Triển và Bằng Sáng Chế (R&D)

Sự phát triển công nghệ có một tác động đều đặn đến nông nghiệp hiện đại. Nhờ vào các nhà nghiên cứu và chuyên gia hàng đầu của mình, Dagan Automation thường xuyên tham gia vào nghiên cứu và phát triển thực tiễn trong nhiều lĩnh vực: Năng lượng, thắp sáng, vật liệu, sinh lý học cây cối và nhiều nữa. Lĩnh vực R&Dtại Dagan Automation được chia làm hai phần: một mặt, công ty thường xuyên thực hiện nghiên cứu để cải thiện sản phẩm, các quy trình chế tạo và dịch vụ khách hàng;và mặt khác, công ty thực hiện nghiên cứu theo đặt hàng, thường là từ các nông gia. Theo yêu cầu của khách hàng, công ty có thể thực hiện các thử nghiệm trên chủng rau hoặc các loại cây trồng khác nhằm xác định sự phù hợp của chúng với các điều kiện tăng trưởng cụ thể của khách hàng hoặc với một thị trường cụ thể. Trong nhiều trường hợp khác, khách hàng có thể muốn phát triển các sản phẩm mới và hấp dẫn từ một loại cây trồng cụ thể nhằm đi trước đối thủ cạnh tranh của mình hoặc sản xuất ra một sản phẩm nhiều màu sắc/ngon/hấp dẫn hơn. Trong trường hợp đó, Nhà Nông Học Trưởng của công ty thiết lập một thí nghiệm với một dạng thức thống kê phù hợp tại khu vực sản xuất của nông gia, thu thập và phân tích dữ liệu, thực hiện phân tích thống kê, và rút ra kết luận phù hợp. Bản báo cáo tóm lược, với các kiến nghị của công ty, sau đó được nộp cho khách hàng. 

Liên Hệ Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay!
Văn phòng

Văn phòng

ITB House
Tnuvot IZ

Hộp Thư Bưu Điện

Hộp Thư Bưu Điện

Moshav Haniel
HaGiv'a Street 19
Mã Zip: 42865-00

Điện thoại

Điện thoại

Đt: 972-9-8987034
972-9-8988319
Fax: 972-9-8985224