Giới Thiệu về Chúng Tôi

Dagan là một trong những công ty thuộc lĩnh vực dự án nông nghiệp bao gồm công nghệ tiên tiến, tự động hóa, robot và máy điện toán ở mọi công đoạn của quy trình sản xuất.
Khả năng điều tiết các giải pháp nông nghiệp của Dagan theo nhu cầu của khách hàng là kết quả của hơn ba mươi năm kinh nghiệm trong ngành, cả ở Israel lẫn trên khắp thế giới trong một môi trường thể chất và kinh doanh đa dạng.


Dagan Automation (Tự Động Hóa Dagan) chuyên môn hóa trong mọi công đoạn của hoạt động chuyên nghiệp, từ việc hoạch định và thiết kế kỹ thuật, sản phẩm, tích hợp và hỗ trợ các hệ thống kỹ thuật/công nghệ đến việc phát triển các phương pháp và sản phẩm bảo đảm việc công nhận các kết quả hữu hiệu và có lợi nhuận.


Các giải pháp được đề xuất bởi Dagan Automation (hệ thống, sản phẩm, dự án) trong các lĩnh vực tự động hóa về nông nghiệp một mặt bao gồm nhà kính, ươm cây, nhà lưới, đường hầm, và cánh đồng mở;và mặt khác bao gồm các trại chăn nuôi gia súc như trại heo, trại bơ sữa, chăn thả gà, và nuôi trồng thủy sản.


Các hệ thống được cung cấp bởi Dagan Automation kết hợp thành công các công nghệ từ nhiều lĩnh vực khoa học liên quan: Các hệ thống điện toán hóa để kiểm soát khí hậu, các bảng và tủ điện, bảng lệnh và điều khiển, các hệ thống xử lý nước, và các hệ thống tưới tiêu, cũng như các hệ thống dinh dưỡng và bón phân cho các quy trình tăng trưởng và nhiều nữa.


Dagan Automation có một đội ngũ chuyên nghiệp các cố vấn, nhà nông học và kỹ sư với kiến thức toàn diện và kinh nghiệm quốc tế trong mọi lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra, công ty còn tham gia vào nghiên cứu và phát triển trong việc cung cấp các dịch vụ liên quan như phân tích tính khả thi về kinh tế, thiết kế kỹ thuật và hoạch định, kế hoạch kinh doanh, hỗ trợ hậu cần, lập hồ sơ và huấn luyện.


Chúng tôi rất vui lòng được phục vụ và cung cấp các giải pháp được điều tiết cho vừa ý quý vị trong nhiều lĩnh vực đa dạng của ngành tự động hóa trong nông nghiệp. 

Liên Hệ Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay!
Văn phòng

Văn phòng

ITB House
Tnuvot IZ

Hộp Thư Bưu Điện

Hộp Thư Bưu Điện

Moshav Haniel
HaGiv'a Street 19
Mã Zip: 42865-00

Điện thoại

Điện thoại

Đt: 972-9-8987034
972-9-8988319
Fax: 972-9-8985224