ליווי מקצועי של פרויקטים

הניסיון והידע שצברה דגן אוטומציה וצוות האגרונומים שעומדים לרשותה מאפשרים לה להמשיך ולתמוך בלקוח גם לאחר השלמת התקנתו של פרויקט חקלאי. הליווי המקצועי יכול להתבצע מרחוק ומקרוב. בהרבה מאוד פרויקטים חקלאיים גדולים ומורכבים היה זה רק נכון להציב אגרונום/מגדל/בעל מקצוע שחי בסביבת הפרויקט 24/7 וחונך את הצוות המקומי בכל האספקטים האפשריים של הגידול: בקרת אקלים, פיזיולוגיה של צמחים (או בע"ח, מדגה), דישון והשקיה, מחלות ומזיקים, ממשק גידולי מודרני ואופטימלי ועוד.. על מנת להביא לאופטימום את הפוטנציאל הטכנולוגי/ביולוגי של הפרויקט בהתאם לתוכנית העסקית. לאתר יגיע גם האגרונום הראשי ו/או בעל המקצוע הרלוונטי של החברה שביחד עם האגרונום/מגדל יפתרו בעיות שוטפות שונות.
 

לאחר זמן מה, עשוי הלקוח ובכל מקרה, על פי החלטתו, להודיע על בשלות מקצועית לניהול עצמי ועצמאי של הפרויקט. או אז, עשויה דגן אוטומציה בחקלאות להציע ללקוח לווי מקצועי ע"י ביקורים קבועים מראש או מזדמנים לפי הצורך.
 

כך או כך, משלים הליווי המקצועי את שלבי התכנון וההתקנה ומבטיחים ללקוח שדגן אוטומציה נשארת בשטח גם הרבה שנים לאחר ההתקנה המוצלחת ויעידו על כך לקוחותינו ברחבי העולם.

צור קשר

לפרטים נוספים התקשרו עכשיו!
דואר אלקטרוני

דואר אלקטרוני

משרדים

משרדים

בית י.ת.ב
אזוה"ת תנובות

תא דואר

תא דואר

מושב חניאל
רחוב הגבעה 19
מיקוד: 4286500

טלפון

טלפון

טל.: 09-8987034
09-8988319
פקס: 09-8985224