בדיקת היתכנות והכנת תוכנית עסקית

בפרויקטים רחבי היקף בהם מעורבים משאבים פיננסים גדולים, מתחייבים צעדים להקטנת הסיכון כחלק מניהול הסיכונים. לפני הקצאת משאבים משמעותיים מתחייבת בדיקה קפדנית של המהלך וניתוח הגורמים המשפיעים והמושפעים, גורמי הייצור, סביבת הייצור, הדמיית הייצור ובחינת תרחישים כלכליים אפשריים לקבלת תוצאה כלכלית מניחה את הדעת. כחלק מהשירות ללקוחותיה, דגן אוטומציה פיתחה פלטפורמה מקצועית מפורטת הכוללת איסוף מידע קפדני עבור סביבת הייצור ותנאיה, הסביבה העסקית, השיווקית והפיננסית. 
לאחר מכן מתבצעת הדמיה של כלל הגורמים ונבחנים תרחישים שונים. על סמך תוצאות ההדמיה נבחנים פתרונות טכנולוגיים מתאימים על מנת להביא למקסימום את הייצור החקלאי בתוך הסביבה הספציפית שנבחנה. לאחר שמבוצעת התאמה כזו בין סביבת ייצור לטכנולוגיה הולמת מתחיל תכנון של ענף חקלאי או ענפים חקלאיים שונים. המהלך לבדיקת ההיתכנות של פרויקט חקלאי, תוך שימוש בפרמטרים כלכליים מובהקים להמליץ או לדחות את הקמתו וזאת על סמך נתוני אמת מהסביבה הרלוונטית של הפרויקט. בדיקת היתכנות מוצלחת שעברה את רף הבדיקה הכלכלית הסופית עשוי להפוך לתכנית עסקית שניתנת להגשה לגופי מימון ולאחר מכן להתבצע כלשונה באתר הלקוח.

צור קשר

לפרטים נוספים התקשרו עכשיו!
דואר אלקטרוני

דואר אלקטרוני

משרדים

משרדים

בית י.ת.ב
אזוה"ת תנובות

תא דואר

תא דואר

מושב חניאל
רחוב הגבעה 19
מיקוד: 4286500

טלפון

טלפון

טל.: 09-8987034
09-8988319
פקס: 09-8985224